Pendulum Lab COV Investigations


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Pendulum Lab COV Investigations
वर्णन
विषय इतर
स्तर प्राथमिक, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक, संकल्पना प्रश्न
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द motion, pendulum, physical science, speed, variables
सादश्य Pendulum Lab


लेखक Alicia Ferrill
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 3/9/14
आद्यवत 3/9/14