LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه ACTIVITY، PROJECTILE MOTION
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Yuriy Pinelis
ایمیل تماس yuriy.pinelis@hccs.edu
مدرسه / سازمان Houston Community College
ارسال شده 7/21/13
بروزرسانی شده 7/21/13