LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá ACTIVITY, PROJECTILE MOTION
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Yuriy Pinelis
Trường / Tổ chức Houston Community College
Ngày đăng ký 21/07/2013
Ngày cập nhật 21/07/2013