LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord ACTIVITY, PROJECTILE MOTION
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Yuriy Pinelis
E-post for kontakt yuriy.pinelis@hccs.edu
Skule / Organisasjon Houston Community College
Lasta opp 21.07.13
Oppdatert 21.07.13