LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द ACTIVITY, PROJECTILE MOTION
सादश्य Projectile Motion


लेखक Yuriy Pinelis
शाळा/संस्था Houston Community College
दाखल दिनांक 7/21/13
आद्यवत 7/21/13