LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord ACTIVITY, PROJECTILE MOTION
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Yuriy Pinelis
Skole / Organisasjon Houston Community College
Lastet opp 21.07.13
Oppdatert 21.07.13