Boiling, Freezing, and Melting Points A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Boiling, Freezing, and Melting Points
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Boiling Point، Freezing Point، Melting Point، States of Matter
شبیه سازی ها حالت های ماده: مقدماتی


نویسنده Kristina Smith
مدرسه / سازمان CUNY Hunter Grad School
ارسال شده 3/24/13
بروزرسانی شده 3/24/13