Boiling, Freezing, and Melting Points A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Boiling, Freezing, and Melting Points
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर प्राथमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Boiling Point, Freezing Point, Melting Point, States of Matter
सादश्य पदार्थांच्या स्थिती


लेखक Kristina Smith
शाळा/संस्था CUNY Hunter Grad School
दाखल दिनांक 3/24/13
आद्यवत 3/24/13