Boiling, Freezing, and Melting Points A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Boiling, Freezing, and Melting Points
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Boiling Point, Freezing Point, Melting Point, States of Matter
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere Kristina Smith
Skole / Organisasjon CUNY Hunter Grad School
Lastet opp 24.03.13
Oppdatert 24.03.13