Boiling, Freezing, and Melting Points A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Boiling, Freezing, and Melting Points
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Boiling Point, Freezing Point, Melting Point, States of Matter
Simuleringar States of Matter: Basics


Forfattarar Kristina Smith
Skule / Organisasjon CUNY Hunter Grad School
Lasta opp 24.03.13
Oppdatert 24.03.13