Plate Tectonics Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Plate Tectonics Inquiry
شرح
موضوع علوم زمین
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه plate tectonics
شبیه سازی ها زمین ساخت ورقه ای


نویسنده Courtney Fadley, Noah Podolefsky
مدرسه / سازمان Uplift
ارسال شده 11/30/12
بروزرسانی شده 11/30/12