Plate Tectonics Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Tectonics Inquiry
Omtale
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord plate tectonics
Simuleringar Plate Tectonics


Forfattarar Courtney Fadley, Noah Podolefsky
Skule / Organisasjon Uplift
Lasta opp 30.11.12
Oppdatert 30.11.12