Plate Tectonics Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Tectonics Inquiry
Omtale
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord plate tectonics
Simuleringar Plate Tectonics


Forfattarar Courtney Fadley, Noah Podolefsky
E-post for kontakt noah.podolefsky@colorado.edu
Skule / Organisasjon Uplift
Lasta opp 30.11.12
Oppdatert 30.11.12