Plate Tectonics Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Tectonics Inquiry
Beskrivelse
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord plate tectonics
Simuleringer Plate Tectonics


Forfattere Courtney Fadley, Noah Podolefsky
E-post for kontakt noah.podolefsky@colorado.edu
Skole / Organisasjon Uplift
Lastet opp 30.11.12
Oppdatert 30.11.12