Plate Tectonics Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Plate Tectonics Inquiry
Beskrivelse
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord plate tectonics
Simuleringer Plate Tectonics


Forfattere Courtney Fadley, Noah Podolefsky
Skole / Organisasjon Uplift
Lastet opp 30.11.12
Oppdatert 30.11.12