Natural Selection Simulation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Natural Selection Simulation
شرح
موضوع زیست شناسی
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Limiting Factor، Natural Selection، dominate، evolution، genes، genetic، heredity، limiting factor، natural selection، recessive، survival of the fittest
شبیه سازی ها انتخاب طبيعي


نویسنده Terry Carstensen
مدرسه / سازمان Leslie Middle School
ارسال شده 1/25/10
بروزرسانی شده 1/25/10