Natural Selection Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection Simulation
Beskrivelse
Emne Biologi
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Limiting Factor, Natural Selection, dominate, evolution, genes, genetic, heredity, limiting factor, natural selection, recessive, survival of the fittest
Simuleringer Naturlig seleksjon


Forfattere Terry Carstensen
Skole / Organisasjon Leslie Middle School
Lastet opp 25.01.10
Oppdatert 25.01.10