Natural Selection Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection Simulation
Omtale
Emne Biologi
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Limiting Factor, Natural Selection, dominate, evolution, genes, genetic, heredity, limiting factor, natural selection, recessive, survival of the fittest
Simuleringar Naturleg utval


Forfattarar Terry Carstensen
Skule / Organisasjon Leslie Middle School
Lasta opp 25.01.10
Oppdatert 25.01.10