Oscilatory Motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Oscilatory Motion
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع سایر
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه oscillation، simple harmonic motion، wave interference
شبیه سازی ها تداخل امواج


نویسنده Mohamed AbdelWahab
مدرسه / سازمان Benha University - Egypt
ارسال شده 11/25/09
بروزرسانی شده 11/25/09