Oscilatory Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Oscilatory Motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार इतर
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द oscillation, simple harmonic motion, wave interference
सादश्य तरंग प्रतिघात


लेखक Mohamed AbdelWahab
शाळा/संस्था Benha University - Egypt
दाखल दिनांक 11/25/09
आद्यवत 11/25/09