Oscilatory Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Oscilatory Motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá oscillation, simple harmonic motion, wave interference
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Mohamed AbdelWahab
Trường / Tổ chức Benha University - Egypt
Ngày đăng ký 25/11/2009
Ngày cập nhật 25/11/2009