Oscilatory Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Oscilatory Motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá oscillation, simple harmonic motion, wave interference
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Mohamed AbdelWahab
Email liên lạc abdelwahab@fsc.bu.edu.eg
Trường / Tổ chức Benha University - Egypt
Ngày đăng ký 25/11/2009
Ngày cập nhật 25/11/2009