Oscilatory Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Oscilatory Motion
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Anna
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord oscillation, simple harmonic motion, wave interference
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Mohamed AbdelWahab
Skule / Organisasjon Benha University - Egypt
Lasta opp 25.11.09
Oppdatert 25.11.09