Oscilatory Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Oscilatory Motion
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Annet
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord oscillation, simple harmonic motion, wave interference
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Mohamed AbdelWahab
Skole / Organisasjon Benha University - Egypt
Lastet opp 25.11.09
Oppdatert 25.11.09