Διάχυση - Αέριο | Διάχυση | Θερμοδυναμική - PhET Interactive Simulations

Διάχυση

Διάχυση simulation

Topics

  • Αέριο
  • Διάχυση
  • Θερμοδυναμική

Sample Learning Goals

  • Explain how two gases mix.
  • Design an experiment to find the factors which affect the rate of diffusion.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.5