Από τον φυλλομετρητή σας απουσιάζουν χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσουν οι προσομοιώσεις σε HTML5. Προτείνονται Internet Explorer 9+ ή πρόσφατες εκδόσεις των Chrome και Safari
Be an HTML5 Hero!

By converting our sims to HTML5, we make them seamlessly available across platforms and devices. Whether you have laptops, iPads, chromebooks, or BYOD, your favorite PhET sims are always right at your fingertips.

Become part of our mission today, and transform the learning experiences of students everywhere!

PhET Quick Tips

HTML5 Sims

Screenshot of the simulation "Κατασκεύασε" ένα άτομο
"Κατασκεύασε" ένα άτομο
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
Screenshot of the simulation Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός
Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός
Screenshot of the simulation Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα
Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα
Screenshot of the simulation Αντίσταση σε καλώδιο
Αντίσταση σε καλώδιο
Screenshot of the simulation Αντιστοίχιση κλασμάτων
Αντιστοίχιση κλασμάτων
Screenshot of the simulation Αριθμητική
Αριθμητική
Screenshot of the simulation Ατομικές Αλληλεπιδράσεις
Ατομικές Αλληλεπιδράσεις
new-ribbon Screenshot of the simulation Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά
Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά
Screenshot of the simulation Βαρύτητα και Τροχιές
Βαρύτητα και Τροχιές
Screenshot of the simulation Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά
Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά
Screenshot of the simulation Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών
Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών
Screenshot of the simulation Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων
Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων
Screenshot of the simulation Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης
Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης
Screenshot of the simulation Δημιουργός περιοχών
Δημιουργός περιοχών
Screenshot of the simulation Δημιουργός συναρτήσεων
Δημιουργός συναρτήσεων
Screenshot of the simulation Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά
Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά
Screenshot of the simulation Διάθλαση φωτός
Διάθλαση φωτός
Screenshot of the simulation Διαλύματα Οξέων-Βάσεων
Διαλύματα Οξέων-Βάσεων
new-ribbon Screenshot of the simulation Διάχυση
Διάχυση
Screenshot of the simulation Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά
Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά
Screenshot of the simulation Έγχρωμη όραση
Έγχρωμη όραση
new-ribbon Screenshot of the simulation Εισαγωγή στα αέρια
Εισαγωγή στα αέρια
new-ribbon Screenshot of the simulation Εισαγωγή στα κλάσματα
Εισαγωγή στα κλάσματα
new-ribbon Screenshot of the simulation Ενέργεια: μορφές και μετατροπές
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές
Screenshot of the simulation Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά
Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά
Screenshot of the simulation Εξερευνητής εξισώσεων
Εξερευνητής εξισώσεων
Screenshot of the simulation Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές
Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές
Screenshot of the simulation Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά
Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά
Screenshot of the simulation Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις
Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις
Screenshot of the simulation Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα
Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα
Screenshot of the simulation Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο
Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο
Screenshot of the simulation Εργαστήριο Βαρύτητας
Εργαστήριο Βαρύτητας
Screenshot of the simulation Εργαστήριο εκκρεμούς
Εργαστήριο εκκρεμούς
Screenshot of the simulation Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία
Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία
Screenshot of the simulation Εργαστήριο του Νόμου του Beer
Εργαστήριο του Νόμου του Beer
Screenshot of the simulation Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία
Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία
new-ribbon Screenshot of the simulation Ιδιότητες αερίων
Ιδιότητες αερίων
new-ribbon Screenshot of the simulation Ισοδυναμία κλασμάτων
Ισοδυναμία κλασμάτων
Screenshot of the simulation Ισορροπία ροπών
Ισορροπία ροπών
Screenshot of the simulation Ισότοπα και ατομική μάζα
Ισότοπα και ατομική μάζα
Screenshot of the simulation Καταστάσεις της ύλης
Καταστάσεις της ύλης
Screenshot of the simulation Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά
Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά
Screenshot of the simulation Κίνηση βλήματος
Κίνηση βλήματος
new-ribbon Screenshot of the simulation Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί
Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί
Screenshot of the simulation Κλίμακα pH
Κλίμακα pH
Screenshot of the simulation Κλίμακα pH: τα βασικά
Κλίμακα pH: τα βασικά
Screenshot of the simulation Κύματα σε χορδή
Κύματα σε χορδή
Screenshot of the simulation Μάζες και ελατήρια
Μάζες και ελατήρια
Screenshot of the simulation Μόρια και Φως
Μόρια και Φως
Screenshot of the simulation Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός
Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός
Screenshot of the simulation Νευρώνας
Νευρώνας
new-ribbon Screenshot of the simulation Νόμος του Κουλόμπ
Νόμος του Κουλόμπ
Screenshot of the simulation Νόμος του Φάραντεϊ
Νόμος του Φάραντεϊ
Screenshot of the simulation Νόμος του Χουκ
Νόμος του Χουκ
Screenshot of the simulation Νόμος του Ωμ
Νόμος του Ωμ
Screenshot of the simulation Παιχνίδια με αναλογίες
Παιχνίδια με αναλογίες
Screenshot of the simulation Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων
Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων
Screenshot of the simulation Περιήγηση στην Τριγωνομετρία
Περιήγηση στην Τριγωνομετρία
Screenshot of the simulation Πιθανότητες Pinko
Πιθανότητες Pinko
Screenshot of the simulation Πολικότητα Μορίων
Πολικότητα Μορίων
Screenshot of the simulation Σκέδαση Ράδερφορντ
Σκέδαση Ράδερφορντ
Screenshot of the simulation Συγκέντρωση
Συγκέντρωση
Screenshot of the simulation Συγκέντρωση διαλύματος
Συγκέντρωση διαλύματος
new-ribbon Screenshot of the simulation Συμβολή κυμάτων
Συμβολή κυμάτων
Screenshot of the simulation Σχήματα μορίων
Σχήματα μορίων
Screenshot of the simulation Σχήματα μορίων: τα βασικά
Σχήματα μορίων: τα βασικά
Screenshot of the simulation Τιμή μονάδας
Τιμή μονάδας
Screenshot of the simulation Τριβή
Τριβή
Screenshot of the simulation Υπολογισμός εμβαδού
Υπολογισμός εμβαδού
Screenshot of the simulation Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί
Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί
Screenshot of the simulation Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή
Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή
Screenshot of the simulation Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός
Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός
Screenshot of the simulation Υπό πίεση
Υπό πίεση
new-ribbon Screenshot of the simulation Φάσμα μελανού σώματος
Φάσμα μελανού σώματος
new-ribbon Screenshot of the simulation Φτιάξε ένα κλάσμα
Φτιάξε ένα κλάσμα
Screenshot of the simulation Φτιάξε το δέκα
Φτιάξε το δέκα