Φτιάξε ένα κλάσμα - Κλάσματα | Ισοδύναμα κλάσματα | Μεικτοί αριθμοί - PhET Interactive Simulations

Φτιάξε ένα κλάσμα

Φτιάξε ένα κλάσμα simulation

Topics

 • Κλάσματα
 • Ισοδύναμα κλάσματα
 • Μεικτοί αριθμοί

Sample Learning Goals

 • Build equivalent fractions using numbers and pictures
 • Compare fractions using numbers and patterns
 • Recognize equivalent simplified and unsimplified fractions
 • Note: Build A Fraction expands on ideas from the Fraction Intro and Fraction Matcher sims or can be used as a stand-alone tool

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 3.NF.A.1

 • 3.G.A.2

 • 2.G.A.3

 • 1.G.A.3

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.14