Κύματα σε χορδή

Κύματα σε χορδή Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Κύματα
 • Συχνότητα
 • Πλάτος
Flash Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Κύματα
 • Συχνότητα
 • Πλάτος
 • Απόσβεση

Περιγραφή

Παρατηρήστε μια χορδή να ταλαντώνεται σε αργή κίνηση. Κουνήστε το άκρο της χορδής και δημιουργήστε κύματα ή ρυθμίστε τη συχνότητα και το πλάτος του ταλαντωτή. Ρυθμίστε την άπόσβεση και την τάση. Το άκρο μπορεί να είναι σταθερό, χαλαρό ή άνοιχτό.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Συζητήστε για τις ιδιότητες των κυμάτων χρησιμοποιώντας κοινό λεξιλόγιο. Προβλέψτε τη συμπεριφορά των κυμάτων σε μια ποικιλία μέσων και σε σημεία ανάκλασης.

Ευθυγράμμιση με τα Πρότυπα

Βασικές Έννοιες - Μαθηματικά

HSF-TF.B.5
Choose trigonometric functions to model periodic phenomena with specified amplitude, frequency, and midline.*
Έκδοση 1.1.22

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Waves on a String (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΕ
Εργ
Remote
ΚΕ
Επίδειξη
Μαθηματικά
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
Φυσική
Wave unit (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
EM wave analogy tutorial Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Noah Podolefksy ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΕΕ
Επίδειξη
Φυσική
Wave clicker questions (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΕΕ Φυσική
Speed of a Wave NGSS aligned Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Susie Dykstra ΛΚ Εργ Φυσική
Waves on a String HTML5 PreAP Lesson Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
Sound and Wave Basics Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ Φυσική
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Επιστήμη της Γης
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Φυσική
Χημεία
Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Serie de Labs virtuales de Ondas Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein (traducción de Diana López) ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Συζητήστε
Φυσική
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Βιολογία
Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
Κ-5
Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Επίδειξη
Συζητήστε
Φυσική
Αστρονομία
Μαθηματικά
Χημεία
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
ΠΡ-Προ
Κ-5
Πτυχ
ΚΕ
Συζητήστε
Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
Αστρονομία
Waves on a String Matthew Montamat ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Remote
Φυσική
Properties of Waves Patrice Edwards ΠΡ-Προ
Άλλο
ΓΜ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Άλλο
Waves on a String Lab Joe Cossette ΓΜ
ΛΚ
Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Properties of Waves and Wave Speed Steve Kirsche ΓΜ Εργ Φυσική
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 6. Wave Interference Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 ΠΡ-Αρχ Κατευθυνόμενη
Εργ
Remote
Φυσική
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 5. Introduction to Waves Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) ΠΡ-Αρχ Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Wave on a String, No End, Pre/In/Post-Class Worksheet Solmaz Khodaeifaal ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Επίδειξη
Φυσική
Speed of a Mechanical Wave Ferdinand Bautista ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Properties of Waves Virtual Lab Amy Mattes ΓΜ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Guided Discovery for Waves on a String Don Loving ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
Properties of Waves - Lab Guide Ryan Aman ΓΜ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs Jennifer Hamilton ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Waves on a string Jason Mcclurg ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Activity: Wave on a String Aaron Keller ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Συζητήστε
Φυσική
Χημεία
Αστρονομία
Speed of Wave Investigation David Garza ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Wave Properties and Interactions Lab Manual Fatih Gozuacik ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Waves on a String AP1 Sarah Cunningham ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Energy waves digital lab Martin Hofkamp ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
PHET Digtial Wave Lab Martin Hofkamp Κ-5
ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Standing Waves Lab Kristin Mandsager ΛΚ Εργ Φυσική
Wave Interference Shawna Carter ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Waves on a String Charlotte Daniell ΛΚ ΚΕ
Εργ
Φυσική
Lab- Wave Simulation Kyle Bracchi ΓΜ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Wave Investigation Chuck Faber ΓΜ Εργ Φυσική
Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed Mark Wilson ΓΜ Εργ Φυσική
Wave Basics for Middle Schoolers Megan Elmore ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Waves on a string Kim Diate and Jovelyn Ysa-al ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
Types of Waves and its Parts Arnold Centural Jr. and Mark Anduyan ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Stehende Wellen mit der Simulation Seilwelle erforschen Vroni Retzer ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Percobaan gelombang pada tali khairul jalil ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Hoja de predicciones Heriberto Cota V. ΠΡ-Αρχ Remote Άλλο
Φυσική
Laboratorio de ondas Walter Manuel Trujillo Yaipen ΠΡ-Αρχ
Άλλο
ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Αστρονομία
UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS) FRANCISCO CRUZ CANTU ΛΚ Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Guia katherine vergara ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 干涉和衍射 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 ΠΡ-Αρχ Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 波浪介紹 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) ΠΡ-Αρχ Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Brzina vala Karmen Prugovečki ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Siimulação PhET_Guia de Exploração_Onda numa corda Teresinha Patrício ΓΜ ΠΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Atividade: Vales, Cristas e Ciclos Lisboa Coutinho ΓΜ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη Φυσική
Velocidade do Pulso de Onda no "Wave on a String (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Φυσική
Μαθηματικά
Ondas Mecânicas (em corda) no "Wave on a String (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
Άλλο
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Μαθηματικά

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Wave on a String
Αζερμπαϊτζάνι Όλα Azerbaijani Download Run now Naqildə yaranan rəqslər
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Vala në një Sustë
Αραβικά Όλα العربية Download Run now موجة على وتر
Αραβικά (Σαουδική Αραβία) Όλα العربية (السعودية) Download Run now موجة على وتر
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Uhina soka batean
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Sóng trên một sợi dây
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Talas na žici
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now Разпространение на вълна
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Onda nunha corda
Γαλλικά Όλα français Download Run now Onde sur une corde
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Seilwelle
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now ტალღები სიმში
Γκουτζαράτι Όλα Gujarati Download Run now દોરડા પર તરંગ- Pankajsid34
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Stående bølge
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now גלים על מיתר
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Lainetus ahelas
Θιβετιανά Όλα Tibetan Download Run now སྐུད་པ་ཞིག་གི་རླབས།
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 弦を伝わる波
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Gelombang Pada Tali
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Tonn ar Shreang
Ισλανδικά Όλα íslenska Download Run now Bylgja á streng
Ισπανικά Όλα español Download Run now Onda en una cuerda Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Ισπανία) Όλα español (España) Download Run now Onda en una cuerda
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Onda en una cuerda Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Ondas en una cuerda
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Onde sulla corda
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲೆ
Καταλανικά Όλα català Download Run now Ona a una corda
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 绳波
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Wave on a String_繩波
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 줄의 파동
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Valovi na užetu
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Viļņa izplatīšanās auklā
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Хвалі ў струне
Λιθουανικά Όλα Lietuvių Download Run now Virvės bangos
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now दोरी वरील लाट
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Чавхдасны Долгион
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Bølge på en tråd
Νορβηγικά Νινόρσκ Όλα Norwegian Nynorsk Download Run now Bølgje på ein tråd
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Golf op een koord
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Hullámzó gyöngyfüzér
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Хвилі в стрічці Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Περσικά Όλα فارسی Download Run now موج در ریسمان
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Fale na linie
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Simulador de Onda numa Corda
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Onda em Corda Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Unde in fire
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Волна из бус на нити
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now ТАЛАС НА ЖИЦИ
Σινχαλέζικα Όλα Sinhalese Download Run now තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Бранови на жица
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Vlnenie v rade bodov
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Valovanje na struni
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Vågor på ett rep
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now คลื่นในเส้นเชือก
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now ஒரு சரம் மீது அலை
Τελούνγκου Όλα Telugu Download Run now తంత్రి లో తరంగం
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Telde Dalga Hareketi
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Simde bolan tolkun hadysasy
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Vlnění na vlákně
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Aalto langassa
Χίντι Όλα हिंदी Download Run now धागे पर तरंग  
Χμερ Όλα Khmer Download Run now រលកលើខ្សែ

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Ariel Paul (lead)
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Amy Rouinfar
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Mobile Learner Labs