Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών

Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
Java Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Περιγραφή

Explore the world of lines. Investigate the relationships between linear equations, slope, and graphs of lines. Challenge yourself in the line game!

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Explain how the slope of a graphed line can be computed.
 • Graph a line given an equation in either slope-intercept or point-slope form.
 • Write an equation in slope-intercept or point-slope form given a graphed line.
 • Predict how changing variables in a linear equation will affect the graphed line.
Έκδοση 1.3.10

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Games Remote Lesson ideas Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein Κ-5
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Remote
ΚΕ
Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Amanda McGarry ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Remote
Μαθηματικά
Slope and Speed (revised) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Εργ Μαθηματικά
Φυσική
Exploring Slope and Speed Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein and Trish Loeblein ΓΜ Εργ
Κατευθυνόμενη
Μαθηματικά
Φυσική
Point-Slope Lesson and Activity Sheet Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Amanda McGarry ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη Μαθηματικά
Slope Lesson and Activity Sheet Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Amanda McGarry ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη Μαθηματικά
Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Dana Alderman ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη Μαθηματικά
Similar Triangles and Slope Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Andrew Freeman ΓΜ Κατευθυνόμενη Μαθηματικά
Exploring parallel and perpendicular lines Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. David Schenck ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Μαθηματικά
Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Enhui Chu ΓΜ
ΛΚ
Συζητήστε
Εργ
Κατευθυνόμενη
Μαθηματικά
Making Sense of Slope Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jim Freund ΓΜ Κατευθυνόμενη Μαθηματικά
Exploring Solving Systems of Linear Equations Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Mary Burr ΓΜ Κατευθυνόμενη
Συζητήστε
Μαθηματικά
Go the Distance! Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Mary Burr ΓΜ Κατευθυνόμενη
Συζητήστε
Μαθηματικά
Pendiente Lección y Hoja de Actividades Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Amanda McGarry (Traducción Mayra Tavares) ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη Μαθηματικά
Pendiente-Intersección Lección y Hoja de Actividades Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Amanda McGarry (Traducción por Mayra Tavares) ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Remote
Μαθηματικά
Punto - Pendiente Lección y Hoja de Actividades Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Amanda McGarry (Traducción Mayra Tavares) ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη Μαθηματικά
Explorando líneas paralelas y perpendiculares Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. David Schenck (traducción de Mayra Tavares) ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Μαθηματικά
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Χημεία
Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Φυσική
Middle School Math Sim Alignment Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Amanda McGarry ΓΜ Άλλο Μαθηματικά
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Βιολογία
Φυσική
Μαθηματικά
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Χημεία
Φυσική
Μαθηματικά
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López Κ-5
ΓΜ
Επίδειξη
Εργ
Συζητήστε
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Μαθηματικά
Αστρονομία
Χημεία
Φυσική
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
Κ-5
ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
Πτυχ
ΓΜ
ΚΕ
Συζητήστε
Φυσική
Αστρονομία
Μαθηματικά
Χημεία
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Physics Graphing and Introduction to Models Steve Banasiak ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
Gráficando Rectas, Gráficando Cuadráticas Andrés Gualberto Palomo Cuevas ΛΚ Remote
ΚΕ
Μαθηματικά
Explorando sistemas de ecuaciones lineales Mary Burr y Jeffrey Bush, traducido al español por Diana López ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη Μαθηματικά
Equação e posição das retas Italândia Ferreira de Azevedo e Francisco Régis Vieira Alves ΛΚ Εργ Μαθηματικά
Estudo da Reta Thamires Silva Aquino de Souza e Francisco Silva Aquino de Souza ΛΚ Κατευθυνόμενη Μαθηματικά

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Graphing Lines
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Paraqitja grafike e drejtëzës
Αραβικά Όλα العربية Download Run now تمثيل الخطوط المستقيمة
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Zuzenak marraztuz
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Đồ thị Hàm tuyến tính
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Crtanje pravih
Γαλλικά Όλα français Download Run now Traceur de droites
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Geraden ziehen
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Tegning af rette linier
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now ציר הגרפים
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 一次関数のグラフ
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Línte graif
Ισπανικά Όλα español Download Run now Graficando Rectas Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Ισπανία) Όλα español (España) Download Run now Representando rectas
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Graficando Rectas Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Graficando Líneas
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Grafici lineari
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Түзудің теңдеуі
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 直线图形
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Graphing Lines_描繪所有直線
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 그래프에 선 그리기
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Graf linearne funkcije
Λάο Όλα Lao Download Run now ກາຟເສັ້ນສະແດງ
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Taišņu zīmēšana
Μαορί Όλα Maori Download Run now He Kauwhata Rārangi
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now आलेखावर रेषा काढने
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Шулууны График
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Tegne Linjer
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Rechten tekenen
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Egyenesek ábrázolása
Ουζμπέκικα Όλα Uzbek Download Run now To‘gri chiziq grafigini yasash
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Графік лінійної функції Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Περσικά Όλα فارسی Download Run now رسم خطوط
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Wykresy prostych
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Traçando Retas
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Уравнение прямой 
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Цртање правих
Σινχαλέζικα Όλα Sinhalese Download Run now සරල රේඛීය ප්‍රස්තාර
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Grafy lineárnej funkcie
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Načrtovanje premic
Σουαχίλι Όλα Swahili Download Run now Mistari kwenye Graphu
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Räta linjens ekvation 2
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now வரைபிடும் கோடுகள்
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Grafik Doğruları
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Suorien piirtäminen
Χίντι Όλα हिंदी Download Run now रेखाओं का आलेख 

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Ariel Paul (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Karina Hensberry
 • Patricia Loeblein
 • Amanda McGarry
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js