italiano (Ý)

Dung dịch Acid-Base (HTML5) HTML Soluzioni acido-base (HTML5) Download Run now
Dung dịch Acid-Base Java Soluzioni acido-base Download Run now
Phóng xạ Alpha Java Decadimento alfa (α) Download Run now
Diện tích (HTML5) HTML Disegna un'area (HTML5) Download Run now
Đại số với mô hình diện tích (HTML5) HTML Rappresentazione grafica della moltiplicazione in algebra (HTML5) Download Run now
Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) HTML Rappresentazione grafica del prodotto di numeri decimali (HTML5) Download Run now
Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) HTML Rappresentazione grafica della moltiplicazione: introduzione (HTML5) Download Run now
Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) HTML Rappresentazione grafica della moltiplicazione (HTML5) Download Run now
Số học (HTML5) HTML Aritmetica (HTML5) Download Run now
Số học Flash tabelline Download Run now
Tương tác nguyên tử (HTML5) HTML Interazioni atomiche (HTML5) Download Run now
Tương tác nguyên tử Java Interazioni atomiche Download Run now
Cân bằng (HTML5) HTML Leve (HTML5) Download Run now
Cân bằng Java Leve Download Run now
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) HTML Bilanciamento di reazioni chimiche (HTML5) Download Run now
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Java Bilanciamento di reazioni chimiche Download Run now
Bong bóng và Sự nổi Java Palloni e galleggiamento Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) HTML Elettricità statica (HTML5) Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện Java Elettricità statica Download Run now
Cấu trúc vùng năng lượng Java Struttura a bande Download Run now
Mạch điện Pin - Điện trở Java Circuito Pila - Resistenza Download Run now
Hiệu thế của Pin. Java d.d.p. in una Pila Download Run now
Định luật Beer (HTML5) HTML Esperienza della legge di Beer (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Định luật Beer Java Esperienza della Legge di Beer Download Run now
Khúc xạ ánh sáng (HTML5) HTML Rifrazione della luce (HTML5) Download Run now
Khúc xạ ánh sáng Java Rifrazione della Luce Download Run now
Phóng xạ Beta Java Decadimento beta (ß) Download Run now
Quang phổ của thể đen (HTML5) HTML Spettro del Corpo Nero (HTML5) Download Run now
Quang phổ của vật đen Flash Spettro del corpo nero Download Run now
Trạng thái liên kết lượng tử Java Stati legati Download Run now
Tạo ra một Phân số (HTML5) HTML Costruisci una frazione (HTML5) Download Run now
Tạo ra một phân số Java Costruisci una frazione Download Run now
Tạo dựng một Phân tử Java Costruisci una molecola Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) HTML Costruisci un atomo (HTML5) Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử Java Costruisci un atomo Download Run now
Sự nổi Flash galleggiabilità Download Run now
Calculus Grapher Flash Calcolatrice grafica Download Run now
Tụ điện Java Condensatori Download Run now
Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) HTML Laboratorio condensatori: introduzione (HTML5) Download Run now
Điện tích và điện trường (HTML5) HTML Cariche e campi elettrici (HTML5) Download Run now
Điện tích và điện trường Flash Cariche e campi elettrici Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Java Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata) Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Java Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata), laboratorio virtuale Download Run now
Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) HTML Kit creazione circuiti: corrente continua (HTML5) Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Java Kit per circuiti elettrici (corrente continua) Download Run now
Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) HTML Kit creazione circuiti: corrente continua - Laboratorio virtuale (HTML5) Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Java Kit per circuiti elettrici (corrente continua), laboratorio virtuale Download Run now
Va chạm Flash Laboratorio urti Download Run now
Thị giác màu (HTML5) HTML Visione dei Colori (HTML5) Download Run now
Quan sát màu sắc Java Visione dei Colori Download Run now
Nồng độ (HTML5) HTML Concentrazione (HTML5) Download Run now
Nồng độ Java Concentrazione Download Run now
Độ dẫn điện Java Conducibilità Download Run now
Định luật Coulomb (HTML5) HTML Legge di Coulomb (HTML5) Download Run now
Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Java Doppia buca di potenziale e ..... Download Run now
Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Flash curve-fitting Download Run now
Thí nghiệm Davisson-Germer Java Davisson-Germer: Diffrazione degli elettroni Download Run now
Mật độ Flash densità Download Run now
Sự khuếch tán (HTML5) HTML Diffusione dei gas (HTML5) Download Run now
Đèn neon và đèn phóng điện Java Luci al neon e altre lampade a scarica Download Run now
Ẩm thực và Thể dục Java Alimentazione ed esercizio Download Run now
Điện trường Java CampoE Download Run now
Hockey điện Java Hockey Elettrico Download Run now
Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) HTML Forme e trasformazioni di energia (HTML5) Download Run now
Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Java Forme e cambiamenti di energia Download Run now
Công viên trượt ván. Java Energia con lo Skateboard Download Run now
Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) HTML Energia con lo Skateboard: concetti base (HTML5) Download Run now
Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Java Energia con lo Skateboard: concetti base Download Run now
Phương trình (HTML5) HTML Esplora le equazioni (HTML5) Download Run now
Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) HTML Esplora le uguaglianze: introduzione (HTML5) Download Run now
Đẳng thức: 2 biến (HTML5) HTML Esplora le equazioni a due variabili (HTML5) Download Run now
Equation Grapher Flash Disegna una curva Download Run now
Trò chơi Ước lượng Flash Stima Download Run now
Biểu thức (HTML5) HTML Espressioni (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Java Laboratorio elettromagnetico di Faraday Download Run now
Định luật Faraday (HTML5) HTML Legge di Faraday (HTML5) Download Run now
Định luật Faraday Flash Legge di Faraday Download Run now
Dòng và áp suất chất lỏng Java Pressione in un fluido e portata Download Run now
Các lực trên 1 trục tọa độ Java Forze in una dimensione Download Run now
Lực và Chuyển động Java Forze e moto Download Run now
Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) HTML Forze e moto: le basi (HTML5) Download Run now
Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Java Forze e moto: le basi Download Run now
Tổng hợp sóng Java Fourier: Costruire le onde Download Run now
Phân số (HTML5) HTML Confronto di frazioni (HTML5) Download Run now
Phân số Java Confronto di frazioni Download Run now
Phân số: đẳng thức (HTML5) HTML Frazioni: Equivalenza (HTML5) Download Run now
Phân số: phần giới thiệu (HTML5) HTML Frazioni: Introduzione (HTML5) Download Run now
Phân số nhập môn Java Introduzione alle frazioni Download Run now
Phân số: hỗn số (HTML5) HTML Frazioni: Numeri misti (HTML5) Download Run now
Ma sát (HTML5) HTML Attrito (HTML5) Download Run now
Ma sát Flash Attrito Download Run now
Hàm số (HTML5) HTML Costruisci una funzione (HTML5) Download Run now
Hàm số: phần cơ bản (HTML5) HTML Costruisci una funzione: introduzione (HTML5) Download Run now
Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) HTML Introduzione ai gas (HTML5) Download Run now
Tính chất của chất khí (HTML5) HTML Proprietà dei gas (HTML5) Download Run now
Tính chất của chất khí Java Proprietà dei gas Download Run now
Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) HTML Espressione genica: fondamenti (HTML5) Download Run now
Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Java Espressione genica: fondamenti Download Run now
- Java Macchina del Gene: L'Operone del Lattosio Download Run now
Máy phát điện Java Generatore Download Run now
Quang hình Flash Ottica geometrica Download Run now
Băng hà Java Ghiacciai Download Run now
Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) HTML Grafici lineari (HTML5) Download Run now
Đồ thị Hàm tuyến tính Java Rette nel Piano Cartesiano Download Run now
Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) HTML Rappresentazione grafica di Quadratiche (HTML5) Download Run now
Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) HTML Rappresentazione Pendenza-Intercetta (HTML5) Download Run now
Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) HTML Gravità e orbite (HTML5) Download Run now
Lực hấp dẫn và quỹ đạo Java Gravità e orbite Download Run now
Lực hấp dẫn (HTML5) HTML Forza di gravità (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Java Forza di gravità Download Run now
Hiệu ứng nhà kính Java Effetto Serra Download Run now
Định luật Hooke (HTML5) HTML Legge di Hooke (HTML5) Download Run now
Mô hình Nguyên tử Hydrogen Java Modelli dell'atomo di Idrogeno Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) HTML Isotopi e massa atomica (HTML5) Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối Java Isotopi e Massa Atomica Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John TraVolt (HTML5) Download Run now
Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Java Moto piano della Coccinella Download Run now
Lasers Java Laser Download Run now
Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) HTML Metodo dei minimi quadrati (HTML5) Download Run now
Nguyệt xa Flash Navicella lunare Download Run now
Nam châm và la bàn Java Magnete e Bussola Download Run now
Nam châm và nam châm điện Java Magneti ed elettromagneti Download Run now
Tạo ra 10 (HTML5) HTML Arriva a 10 (HTML5) Download Run now
Con lắc lò xo (HTML5) HTML Masse e molle (HTML5) Download Run now
Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) HTML Masse e molle: introduzione (HTML5) Download Run now
Quả cân và lò xo Flash Masse e molle Download Run now
Mê lộ Java Il labirinto Download Run now
Các kênh trên màng tế bào Java Canali di membrana Download Run now
Vi ba Java MIcroonde Download Run now
Nồng độ Mol (HTML5) HTML Molarità (HTML5) Download Run now
Nồng độ Mol Java Molarità Download Run now
Động cơ phân tử Java Motori molecolari Download Run now
Cực tính của phân tử (HTML5) HTML Polarità molecolare (HTML5) Download Run now
Sự Phân cực phân tử Java Polarità molecolare Download Run now
Phân tử và ánh sáng (HTML5) HTML Molecole e luce (HTML5) Download Run now
Phân tử và ánh sáng Java Molecole e luce Download Run now
Hình dạng phân tử (HTML5) HTML Modelli molecolari (HTML5) Download Run now
Hình dạng phân tử Java Modelli molecolari Download Run now
Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) HTML Modelli molecolari: concetti base (HTML5) Download Run now
Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Java Modelli molecolari: concetti base Download Run now
Chuyển động trong mặt phẳng. Java Moto piano Download Run now
Khách bộ hành Java L'uomo mobile Download Run now
MRI Java RMI semplificata Download Run now
Thái Dương Hệ của tôi Flash Il mio Sistema Solare Download Run now
Chọn lọc tự nhiên Java Selezione naturale Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neurone (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neurone Download Run now
Kiểu dao động chuẩn tắc Flash Modi normali di vibrazione (Risonanza) Download Run now
Sự phân hạch Java Fissione Nucleare Download Run now
Định luật Ohm (HTML5) HTML Legge di Ohm (HTML5) Download Run now
Định luật Ohm Flash Legge di Ohm Download Run now
Kẹp quang và ứng dụng Java Pinze ottiche e applicazioni Download Run now
Con lắc (HTML5) HTML Laboratorio Pendoli (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Flash Laboratorio Pendoli Download Run now
Hiệu ứng Quang điện Java L'Effetto Fotoelettrico Download Run now
Thang đo pH (HTML5) HTML Scala del pH (HTML5) Download Run now
Thang đo pH Java Scala del pH Download Run now
Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) HTML Scala del pH: introduzione (HTML5) Download Run now
Mảng kiến tạo Java Tettonica a placche Download Run now
Xác suất Plinko (HTML5) HTML Probabilità (HTML5) Download Run now
Xác suất Plinko Flash Il gioco di Plinko: probabilità Download Run now
Chuyển động của đạn tử (HTML5) HTML Moto del proiettile (HTML5) Download Run now
Chuyển động của đạn tử Flash Moto del proiettile Download Run now
Sân chơi tỷ lệ (HTML5) HTML Area giochi Proporzioni (HTML5) Download Run now
Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Java Effetto tunnel quantistico e pacchetti d'onda Download Run now
Giao thoa sóng lượng tử Java Interferenza delle onde quantiche Download Run now
Điện tích bức xạ Flash Carica radiante Download Run now
Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Java Il gioco della Datazione radiometrica Download Run now
Sóng Vô tuyến Java Onde Radio Download Run now
Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Java Piano inclinato: Forze e Moto Download Run now
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) HTML Reagenti, prodotti e residui (HTML5) Download Run now
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Java Reagenti e prodotti Download Run now
Phản ứng và tốc độ phản ứng Java Reazioni e velocità di reazione Download Run now
Điện trở của một dây dẫn (HTML5) HTML Resistenza in un cavo elettrico (HTML5) Download Run now
Điện trở của một dây dẫn Flash Resistenza in un cavo Download Run now
Cộng hưởng Flash Risonanza Download Run now
Phản ứng thuận nghịch Java Reazioni reversibili Download Run now
Chuyển động tròn của Bọ rùa Java Rotazione della coccinella Download Run now
Tán xạ Rutherford (HTML5) HTML Diffusione di Rutherford (HTML5) Download Run now
Tán xạ Rutherford Java Diffusione di Rutherford Download Run now
Chất bán dẫn Java Semiconduttori Download Run now
Mạch Bóng đèn Java Circuito elettrico Download Run now
Muối và độ hoà tan Java Sali & Solubilità Download Run now
Sóng âm Java Onde sonore Download Run now
Trạng thái của vật chất (HTML5) HTML Stati della materia (HTML5) Download Run now
Các trạng thái của vật chất Java Stati della Materia Download Run now
Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) HTML Stati della materia: introduzione (HTML5) Download Run now
Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Java Gli stati della Materia: fondamenti Download Run now
Thí nghiệm Stern-Gerlach Flash Esperimento di Stern-Gerlach Download Run now
Kéo căng DNA Java Stiramento DNA Download Run now
Dung dịch muối và đường Java Soluzioni di zucchero e sale Download Run now
Mặt phẳng nghiêng Java La rampa Download Run now
Moment lực Java Momento meccanico Download Run now
John Travoltage Java John TraVolt Download Run now
Vòng tròn lượng giác (HTML5) HTML Il giro della trigonometria (HTML5) Download Run now
Áp suất (HTML5) HTML In pressione (HTML5) Download Run now
Áp suất Java In pressione Download Run now
Tỷ suất đơn vị (HTML5) HTML Unità derivate (HTML5) Download Run now
Cộng Vector Flash Composizione vettoriale Download Run now
Giao thoa sóng (HTML5) HTML Interferenza tra onde (HTML5) Download Run now
Giao thoa sóng Java Interferenza di onde Download Run now
Sóng trên một sợi dây (HTML5) HTML Onde sulla corda (HTML5) Download Run now
Sóng trên một sợi dây Flash Onde sulla corda Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Ý

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.