Con lắc lò xo

Con lắc lò xo Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Chuyển động tuần hoàn
 • Định luật Hooke
 • Bảo toàn năng lượng
Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Chuyển động tuần hoàn
 • Định luật Hooke
 • Bảo toàn năng lượng
 • Các định luật của Newton
 • Đo lường
 • Vectors

Mô tả

Treo các quả cân lên lò xo và điều chỉnh hằng số đàn hồi và ma sát. Mang phòng lab đến các hành tinh khác nhau hay cho thời gian chạy chậm lại. Quan sát lực và năng lượng trong hệ thống theo thời gian thực và đo chu kỳ bằng đồng hồ bấm giờ.

Mục tiêu học tập

 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ dao động
 • Tìm giá trị g của hành tinh X
 • Thiết kế một thí nghiệm xác định khối lượng của một vật
 • Mô tả mối liên hệ giữa các vector vận tốc và gia tốc và mối liên hệ giữa chúng với chuyển động tại các điểm khác nhau trong khi dao động
 • Giải thích sự thay đổi của giản đồ lực tác dụng lên vật khi nó dao động
 • Giải thích định luật bảo toàn cơ năng bằng cách sử dụng động năng, thế năng đàn hồi, thế năng hấp dẫn và nhiệt năng
Phiên bản 1.0.10

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Conservation of Energy using Masses and Springs (homework version) (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC
Từ xa
Lab
Bài tập
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Demo
Vật lý
Conservation of Energy using Masses and Springs (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT Lab Vật lý
Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập Vật lý
Energía Mecánica Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein (traducción de Diana López) UG-Intro
THCS
THPT
MC
Bài tập
Thảo luận
Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Vật lý
Hooke's Law (Hands-on & PhET) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Elyse Zimmer THPT Lab Vật lý
Experimental Design with Forces Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. UTeach Middle School PhET Team THCS Lab Vật lý
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THPT
THCS
Khác Khoa học về trái đất
Hoá học
Sinh học
Vật lý
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Vật lý
Khoa học về trái đất
Sinh học
Hoá học
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Vật lý
Toán
Sinh học
Hoá học
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Intro
THPT
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Intro
THPT
Khác Hoá học
Toán
Vật lý
PHET: Masses and Springs 2021 Robin Ritland THCS Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Vật lý
Video: Self-paced Investigation on Hooke's Law Virtual Lab Louis Wong THCS
THPT
Bài tập
Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý
Harmonic oscillator Marko Vargović THPT Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý
Elastic potential energy, work and Hooke’s law. Mariya Almallah UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Vật lý
Hooke's Law and The Spring Constant Alya AlOwais THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 4. Rotations & Oscillations Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 3. Energy & Momentum Janet Chen (陳衫豫), Aien Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Video: Self-paced Investigation on Simple Harmonic Motion of a spring-mass system Louis Wong THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Bài tập
Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Hoá học
Vật lý
Sinh học
Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator Ferdinand Bautista THCS
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring) Nawal Nayfeh THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý
Virtual Lab - Hooke's Law and Spring Systems Tristan O'Hanlon UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Vật lý
Spring Oscillators Activity Silas Laycock UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý
Simple Harmonic Motion Virtual Modeling Lab PhET Julie Farhm THPT Lab
Từ xa
Vật lý
Hooke's Law, Spring Constant, and Energy HONORS Steve Banasiak THPT Lab Vật lý
Hooke's Law and Spring Constant with Energy: Regular Level Steve Banasiak THPT Lab Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
Spring Mass Experiment Gaurang Patel THPT
UG-Intro
UG-Adv
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Energy in a Coil Spring Norman Burtness THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Hooke's Law Lab Clark Andersen THPT Bài tập
Lab
Vật lý
Qualitative Introduction to Energy Steve Banasiak THPT
THCS
Lab Vật lý
Laboratório virtual - Sistema Massa-mola Tiago Paes UG-Intro
ĐH
Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Vật lý
Estática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THPT
THCS
UG-Intro
Khác
Có hướng dẫn
Bài tập
Thảo luận
Demo
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-Adv
THPT
THCS
ĐH
Khác
Lab
Có hướng dẫn
Khác
Bài tập
Vật lý
Khác
Khoa học về trái đất
Harmonijski oscilator Marko Vargović THPT Lab
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Oplossing (Veren en massa's) Roland Van Kerschaver THPT Lab Toán
Vật lý
Massa's en veren Roland Van Kerschaver THPT Lab Vật lý
Moteur en PhET Bernard Lacour Khác Lab Vật lý
Elasticidad de un resorte FRANKLIN MOLINA UG-Intro MC Vật lý
Guia para trabajar Masa - Resorte con aplicación de gráficas en Excel Luis Fernando Londoño Zea THPT
THCS
Bài tập
Từ xa
Thảo luận
Có hướng dẫn
Vật lý
JUGANDO CON MUELLES Laureano Costarrosa THPT Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Thảo luận
Từ xa
Vật lý
LEY HOOKE Y MOVIMIENTO ARMÓNICO Pedro Salgado UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Bài tập
Từ xa
Thiên văn học
Vật lý
Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring Carmen Maldonado UG-Intro
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Demo
Bài tập
Từ xa
Vật lý
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 轉動和振蕩 Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 能量與動量 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Masat dhe Sustat
Anh Tất cả English Download Run now Masses and Springs
Arabic Tất cả العربية Download Run now الكتل و النوابض
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Kütlələr və yaylar 
Basque Tất cả Euskara Download Run now Masak eta malgukiak
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Mase i opruge
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Massas e Molas Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 质量和弹簧
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Masses and Springs_質量與彈簧
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Mase i opruge
Czech Tất cả čeština Download Run now Hmotnosti a pružiny
Do Thái Tất cả עברית Download Run now משקולות וקפיצים
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Vægte og fjedre
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Massen und Federn
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now દળ અને સ્પ્રિંગ -Pankajsid34
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 질량과 용수철
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Massa’s en veren
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Rugólabor
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Μάζες και ελατήρια
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Maiseanna agus Lingeáin
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Серіппелі маятник
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Масс ба Пүрш
Nga Tất cả русский Download Run now Колебания тела на пружине
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now おもりとばね
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Lodd og fjær
Persian Tất cả فارسی Download Run now جرم ها و فنرها
Pháp Tất cả français Download Run now Masses et ressorts
Polish Tất cả polski Download Run now Ciężarki na sprężynach
Romanian Tất cả română Download Run now Mase și resorturi
Serbian Tất cả Српски Download Run now Масе и опруге
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Pružinový oscilátor
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Uteži in vzmeti
Tamil Tất cả Tamil Download Run now Masses and Springs
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Masas y Resortes  Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Masas y Resortes  Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Masas y Resortes
Telugu Tất cả Telugu Download Run now ద్రవ్యరాశులు, స్ప్రింగులు                అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thái Tất cả ไทย Download Run now มวลและสปริง
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Vikter och fjädrar
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Kütleler ve Yaylar
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Маси і пружини Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Welsh Tất cả Welsh Download Run now Masau a sbringiau
Ý Tất cả italiano Download Run now Masse e molle

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Denzell Barnett (developer)
 • Matt Pennington (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Mike Dubson (original designer)
 • Wendy Adams
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js