Phương trình

Phương trình Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Giải phương trình
 • Bất đẳng thức
 • Toán tử ngược

Chủ đề

 • Giải phương trình
 • Bất đẳng thức
 • Toán tử ngược

Mô tả

Tìm hiểu ý nghĩa của các mệnh đề toán học là bằng hay không bằng cách tương tác với các vật trên cân. Khám phá quy luật cân bằng. Thu thập sao bằng cách chơi game!

Mục tiêu học tập

 • Giải và biến đổi các phương trình đại số bằng cách áp dụng các tính chất của số thực (đặc biệt, tính chất ngược của phép cộng và phép nhân) và các tính chất của đẳng thức
 • Giải và biến đổi các phương trình đại số bằng cách thế các trị khác nhau vào 1 biến
 • Sử dụng mô hình cân để giải phương trình 1 ẩn và kiểm chứng chiến thuật giải của bạn
 • Giải phương trình bằng cách chỉ sử dụng các toán tử phổ dụng

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

6.EE.B.5
Understand solving an equation or inequality as a process of answering a question: which values from a specified set, if any, make the equation or inequality true? Use substitution to determine whether a given number in a specified set makes an equation or inequality true.
6.EE.B.6
Use variables to represent numbers and write expressions when solving a real-world or mathematical problem; understand that a variable can represent an unknown number, or, depending on the purpose at hand, any number in a specified set.
7.EE.B.3
Solve multi-step real-life and mathematical problems posed with positive and negative rational numbers in any form (whole numbers, fractions, and decimals), using tools strategically. Apply properties of operations to calculate with numbers in any form; convert between forms as appropriate; and assess the reasonableness of answers using mental computation and estimation strategies. For example: If a woman making $25 an hour gets a 10% raise, she will make an additional 1/10 of her salary an hour, or $2.50, for a new salary of $27.50. If you want to place a towel bar 9 3/4 inches long in the center of a door that is 27 1/2 inches wide, you will need to place the bar about 9 inches from each edge; this estimate can be used as a check on the exact computation.
7.EE.B.4
Use variables to represent quantities in a real-world or mathematical problem, and construct simple equations and inequalities to solve problems by reasoning about the quantities.
8.EE.C.7
Solve linear equations in one variable.
8.EE.C.7a
Give examples of linear equations in one variable with one solution, infinitely many solutions, or no solutions. Show which of these possibilities is the case by successively transforming the given equation into simpler forms, until an equivalent equation of the form x = a, a = a, or a = b results (where a and b are different numbers).
8.EE.C.8
Analyze and solve pairs of simultaneous linear equations.
HSA-CED.A.1
Create equations and inequalities in one variable and use them to solve problems. Include equations arising from linear and quadratic functions, and simple rational and exponential functions.
HSA-CED.A.3
Represent constraints by equations or inequalities, and by systems of equations and/or inequalities, and interpret solutions as viable or nonviable options in a modeling context. For example, represent inequalities describing nutritional and cost constraints on combinations of different foods.
HSA-REI.A.1
Explain each step in solving a simple equation as following from the equality of numbers asserted at the previous step, starting from the assumption that the original equation has a solution. Construct a viable argument to justify a solution method.
HSA-REI.B.3
Solve linear equations and inequalities in one variable, including equations with coefficients represented by letters.
Phiên bản 1.0.10

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Balancing Act Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Michael Reynolds THCS Có hướng dẫn Toán
What is Equality Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. David Wood THCS
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Thảo luận
Bài tập
Toán
Introduction to Inequalities Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Marleene Buttice THCS Có hướng dẫn Toán
Solving Multi-Step Equations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Meenakshi Raghavan THCS Có hướng dẫn Toán
Middle School Math Sim Alignment Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS Khác Toán
Equality Explorer - 6th Grade intro to solving Trevor Gibson THCS Có hướng dẫn Toán
Exploring Equations Akili Obika THCS
THPT
Có hướng dẫn Toán

Ngôn ngữ Tải về hay Chạy Thủ thuật
Anh Tất cả English Download Run now Equality Explorer
Arabic Tất cả العربية Download Run now مستكشف المساواة
Basque Tất cả Basque Download Run now Berdintasun-esploratzailea
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Istraživač jednačina
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Explorador da Igualdade
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 等式探索
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Equality Explorer_探索等式
Czech Tất cả čeština Download Run now Průzkumník rovnosti
Danish Tất cả Dansk Download Run now Ligevægts-visning
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Gleichheit schaffen
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 등식 연습하기
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now समानता का पता करें 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Ontdek gelijkheid
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Egyenlőségvizsgálat
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Εξερευνητής εξισώσεων
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Теңсіздіктер шешімі
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Vienādību pētīšana
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Тэнцэтгэл Судлах
Nga Tất cả русский Download Run now Решение неравенств
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now つり合いを作ろう
Pháp Tất cả français Download Run now Explorateur d'égalité
Polish Tất cả polski Download Run now Poznajemy równania
Portuguese Tất cả português Download Run now Explorador de Igualdades
Serbian Tất cả Српски Download Run now Истраживач једначина
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Skúmanie rovnosti
Spanish Tất cả español Download Run now Explorador de Igualdades Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Explorador de Igualdades Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Explorador de Igualdad
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Utforska likheter!
Ý Tất cả italiano Download Run now Esplora le equazioni

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Chris Malley (developer)
 • Diana López Tavares
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Argenta Price
 • Beth Stade
 • David Webb
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js