Công viên ván trượt: Phần cơ bản

Công viên ván trượt: Phần cơ bản Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Bảo toàn năng lượng
 • Động năng
 • Thế năng
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Bảo toàn năng lượng
 • Động năng
 • Thế năng
 • Nhiệt năng
 • Năng lượng
 • Ma sát

Mô tả

Tìm hiểu về sự bảo toàn năng lượng bằng trò chơi ván trượt.
Thử qua các đường trượt khác nhau và quan sát sự biến đổi của động năng, thế năng và ma sát khi người trượt ván di chuyển.
Tạo dựng một hệ thống đường trượt riêng của bạn dành cho các người trượt ván.

Mục tiêu học tập

 • Giải thích định luật bảo toàn cơ năng bằng cách dùng khái niệm động năng và thế năng do trọng trường.
 • Mô tả vị trí và tốc độ bằng biểu đồ thanh/tròn.
 • Giải thích sự phụ thuộc của năng lượng vào khối lượng vật.
 • Giải thích sự phụ thuộc của năng lượng vào sự ma sát.
 • Dùng biểu đồ thanh/tròn để tiên đoán vị trí và ước lượng tốc độ vật.
 • Dùng thông tin về vị trí để tính tốc độ và độ cao của vật.
 • Dùng thông tin về vị trí để tính động năng và thế năng của vật.
 • Thiết kế một công viên ván trượt bằng cách dùng khái niệm bảo toàn cơ năng và bảo toàn năng lượng.
Phiên bản 1.1.19

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Demo
Bài tập
Vật lý
Energy Skate Park Basics - Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein, Robert Parson UG-Intro MC Hoá học
Energy Skate Park-NGSS aligned HS Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. PhET NGSS 2014 Workgroup THPT Câu hỏi
Lab
Vật lý
Energy Forms Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Dr. Wendy Adams THCS
THPT
UG-Intro
MC Vật lý
Energy Skate Park-NGSS aligned Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Sarah Borenstein THCS Lab Vật lý
Energy Skate Park Basics Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. UTeach Middle School PhET Team THCS Lab Vật lý
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THCS
THPT
Khác Khoa học về trái đất
Sinh học
Vật lý
Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Toán
Vật lý
Hoá học
Sinh học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Toán
Vật lý
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5
THCS
Lab
Demo
Có hướng dẫn
Bài tập
Thảo luận
Hoá học
Toán
Thiên văn học
Vật lý
Hojas de trabajo y preguntas sobre Energía Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
MC
Bài tập
Có hướng dẫn
Thảo luận
Vật lý
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Intro
THPT
UG-Adv
K-5
THCS
ĐH
Thảo luận
Bài tập
Toán
Hoá học
Thiên văn học
Vật lý
Energia skate pista batean Diana López, Jaione Eizaguirreren itzulpena THPT Có hướng dẫn Vật lý
Conservation of Mechanical Energy El Mahdi Darouich THPT
UG-Intro
THCS
Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý
conservation of mechanical energy sara eid ĐH Lab
Từ xa
Vật lý
Conservation of mechanical energy Sara Mohammed UG-Intro Lab Vật lý
CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY Shatha ElAtrash UG-Intro Lab Vật lý
Conservation of Mechanical Energy Afra Alshamsi UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Vật lý
Conservation of Mechanical Energy Mansour Elbshari UG-Intro Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Conservation of Mechanical Energy (Lab Report) Ahmed S. Mahil, Dr.Mohammed Mansour UG-Intro
UG-Adv
THPT
Lab
Từ xa
Bài tập
Vật lý
Conservation Of Mechanical Energy Osamah Hussein UG-Intro Lab Vật lý
PHETman David Wirth UG-Intro
THPT
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Conservation of mechanical energy. Mohammad Rahi THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Conservation of Mechanical Energy Moza alketbi UG-Intro Bài tập
Lab
Vật lý
conservation of mechanical energy hawra almazmi UG-Intro Lab
Bài tập
Vật lý
Energy Simulation Lab - Skate Park Jamie Ballard THPT
THCS
Từ xa
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 3. Energy & Momentum Janet Chen (陳衫豫), Aien Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý
Conservation Of Mechanical Energy Mohammad Khan UG-Intro Lab Vật lý
Conservative and non-conservative forces Osama Abdulghani UG-Intro Lab Vật lý
Conversation of Mechenical Energy Haya alzaben ĐH Lab
Từ xa
Vật lý
Energy Skate Park: Basics Ghadeer Abdulla A Almahwity UG-Intro Có hướng dẫn
Khác
Bài tập
Lab
Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Hoá học
Vật lý
Sinh học
Lab Experiment Mohammad Mansour UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Vật lý
Kinetic, Potential and Total Energy: Claim, Evidence, Reasoning Ann Baxley THCS
THPT
Có hướng dẫn
Khác
Vật lý
Atividade Energia Mecânica gamificada Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Gilvandenys L. Sales. ĐH
THPT
THCS
UG-Intro
Bài tập
Có hướng dẫn
Demo
Lab
Vật lý
Skate Park Phet- Science 8 and ACC Science 8 Erin Curtis THCS Có hướng dẫn Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
Energy Skate Park Student Simulation Fred Salamone K-5
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Thảo luận
Vật lý
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Energy Skate Park Basics Student Guide [HTML] William Hedden & Jackie Esler THCS
THPT
Lab Vật lý
Energy Park SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya THPT Lab Vật lý
Qualitative Introduction to Energy Steve Banasiak THCS
THPT
Lab Vật lý
Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics Linda Ryan THPT
THCS
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Energy Skate Park Formal Lab Ashley Webb UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
Toán
Energy Skate Park Lab nikki schreiber THCS
K-5
Lab Vật lý
Energy Skatepark! Jamie Schoenberger THCS Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity Briana Clarke THCS Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ĐH
Khác
UG-Intro
THPT
THCS
Thảo luận
Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Demo
Khác
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Energia Mecânica no Energy Skate Park: Basics (HTML5) Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
THPT
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Conservação de Energia na Pista de Skate Diego Oliveira Silva, Gilvandenys Leite Sales THPT
THCS
Có hướng dẫn Vật lý
Conservação de Energia JOSÉ ADEMIR DAMASCENO JÚNIOR E MAIRTON CAVALCANTE ROMEU THPT Lab
Bài tập
Thảo luận
Demo
Có hướng dẫn
Vật lý
Energy Park SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta THPT Lab Vật lý
UNIDAD2 S7 L2 ENERGÍA MECÁNICA-Energía mecánica FRANCISCO CRUZ CANTU THPT Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
SKATER y Conservación de la Energía Pedro Salgado UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Energia cinetica y potencial, calculo Gerardo Sarmiento THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Energías en el Skate Park Katinna Onetto THPT Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
clase de energía nivel basico xiomara cedeño THPT Thảo luận
Demo
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 能量與動量 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý
Energia cinetica e potenziale Daniela Leone THCS Có hướng dẫn
Lab
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Energjia në parkun rrëshqitës: Bazat
Anh Tất cả English Download Run now Energy Skate Park: Basics
Arabic Tất cả العربية Download Run now طاقة حديقة التزلج: أساسيات
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now Energy Skate Park: Basics
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Enerjinin saxlanma qanununun əsasları
Basque Tất cả Euskara Download Run now Energia irristailu-parkean: oinarrizko kontzeptuak
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Энергетычны скейт-парк: Асновы
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Energija u skejt-parku: Osnovna verzija
Bồ Đào Nha Tất cả português Download Run now Energia do Parque de Skate: Básico
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Energia na Pista de Skate Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Bulgarian Tất cả български Download Run now Energy Skate Park: Basics
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 能量滑板竞技场: 基础
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Energija u skejt parku: osnove
Czech Tất cả čeština Download Run now Skatepark energie: základy
Do Thái Tất cả עברית Download Run now פארק אנרגית גלישה: בסיסי
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Energiskaterpark: Basis
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Energieskatepark (1)
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Energia rulapark: algtõed
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Enerxía Parque Patinaxe: inicio
Georgian Tất cả ქართული Download Run now ენერგია სკეიტების პარკში
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now ઉર્જા સ્કેટ પાર્ક: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Haitian Tất cả Haitian Download Run now Enèji paten an sou pis
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 에너지 스케이트 공원: 기초
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Energie in het schaatspark: eenvoudig
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Energia Gördeszkapark - alapok
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Energi Skate: Dasar
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Páirc Scátála Fuinnimh: Buneolas
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಜಾರು ಪಾರ್ಕ್ :ಮೂಲಭೂತ
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Энергетикалық скейт саябағы: негіздер
Khmer Tất cả Khmer Download Run now Energy Skate Park: Basics
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Enerģijas skeitparks: Pamati
Lithuanian Tất cả Lietuvių Download Run now Riedlentininkų energijos parkas: pagrindai
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Енергија во скејт-паркот: Основна верзија
Mã Lai Tất cả Bahasa Melayu Download Run now Tenaga Taman Luncur: Asas
Marathi Tất cả मराठी Download Run now एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Дугуйт тэшүүрийн талбай
Nga Tất cả русский Download Run now Энергетический скейт-парк: основы
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 力学的エネルギーの保存: ベーシック
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Energi i skateparken - Grunnleggende
Norwegian Nynorsk Tất cả Norwegian Nynorsk Download Run now Energi i skateparken
Persian Tất cả فارسی Download Run now انرژی پارک اسکیت: مقدماتی
Pháp Tất cả français Download Run now Energie Planche à Roulettes: Les bases
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Energiaskeittipuisto: Perusteet
Polish Tất cả polski Download Run now Energia w skateparku: podstawy
Romanian Tất cả română Download Run now Energia pe terenul de skate. Baze teoretice
Serbian Tất cả Српски Download Run now Енергија у скејт-парку: Основна верзија
Sinhalese Tất cả Sinhalese Download Run now ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Energia v skejt parku: základy
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Energija v skate parku: Osnove
Tamil Tất cả Tamil Download Run now சக்தி சறுகல் பூங்கா
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Energía en la pista de patinaje: Intro Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Colombia) Tất cả español (Colombia) Download Run now Energy Skate Park: Basics
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Energía en la pista de patinaje: Intro
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos
Tây Ban Nha (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Energía de la pista de patinaje
Telugu Tất cả Telugu Download Run now శక్తి స్కేట్ పార్క్: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thái Tất cả ไทย Download Run now พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Energiomvandling : Grunder
Tibetan Tất cả Tibetan Download Run now འཁྱགས་ཤུད་ནུས་པའི་སྐྱེད་ཚལ། རྨང་གཞི།
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Enerji Kaykay Parkı: Temel
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Парк для скейтів: Основи Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Energia con lo Skateboard: concetti base

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Ariel Paul (lead)
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (lead, developer)
 • Michael Dubson
 • Bryce Gruneich
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • Amanda McGarry (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • numeric-1.2.6.js
 • numeric-quadratic-programming-1.2.6
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js