ენერგია სკეიტების პარკში - ენერგიის შენახვა | კინეტიკური ენერგია | პოტენციური ენერგია - PhET Interactive Simulations

ენერგია სკეიტების პარკში

ენერგია სკეიტების პარკში simulation

Topics

 • ენერგიის შენახვა
 • კინეტიკური ენერგია
 • პოტენციური ენერგია
 • თერმული ენერგია
 • ენერგია
 • ხახუნი

Sample Learning Goals

 • Explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic energy (KE) and gravitational potential energy (PE).
 • Describe how the Energy Bar and Pie Charts relate to position and speed.
 • Explain how changing the Skater Mass affects energy.
 • Explain how changing the Track Friction affects energy.
 • Predict position or estimate speed from Energy Bar and Pie Charts.
 • Calculate speed or height at one position from information about a different position.
 • Calculate KE and PE at one position from information about a different position.
 • Design a skate park using the concepts of mechanical energy and energy conservation.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.21