Bộ lắp ráp mạch điện: DC

Bộ lắp ráp mạch điện: DC Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Mạch nối tiếp
 • Mạch song song
 • Định luật Ohm
Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Mạch nối tiếp
 • Mạch song song
 • Định luật Ohm
 • Định luật Kirchoff

Mô tả

Thí nghiệm bằng một bộ dụng cụ điện tử! Tạo dựng các mạch điện bằng pin, điện trở, đèn tròn, cầu chì và công tắc.
Hãy xác định xem các vật thông thường là vật dẫn điện hay vật cách điện và đo đạc bằng ampere kế, volt kế.
Quan sát mạch điện dưới dạng sơ đồ hay chuyển sang chế độ mô phỏng giống như thật.

Mục tiêu học tập

 • Tìm hiểu các định luật cơ bản về điện.
 • Giải thích các định luật trong mạch nối tiếp và song song.
 • Sử dụng ampere kế và volt kế để đo các đại lượng về điện.
 • Giải thích số liệu đo được và các định luật trong mạch điện.
 • Tạo dựng mạch điện từ các sơ đồ.
 • Xác định xem các vật thông thường là vật dẫn điện hay vật cách điện.
Phiên bản 1.1.5

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Từ xa
Bài tập
Lab
Vật lý
Resistance in a Wire Remote Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Từ xa
Vật lý
Ohm's Law Remote Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
THCS
K-5
Lab
Bài tập
Từ xa
Vật lý
Introduction to Circuits Remote Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Từ xa
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Demo
Vật lý
Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Argenta Price, Alan Calac THPT Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
Using PhET in Electricity Unit Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Demo
Vật lý
Potential Difference in Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock UG-Intro Lab Vật lý
De Resistencia y Ley de Ohm Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein (traducción Diana López) THPT
THCS
Bài tập
Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Introducción a Circuitos Eléctricos Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein (traducción Diana López) UG-Intro
THPT
Thảo luận
Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Bài tập
Vật lý
Series and Parallel circuits basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Kristi Goodwin THCS Lab Vật lý
Circuit inquiry for Middle school Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Vật lý
Intro to Series and Parallel Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Elyse Zimmer THPT Lab Vật lý
How Can You Light A Bulb? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Julie Henderleiter THCS
K-5
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Exploring Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Rosemary Boardman THCS Có hướng dẫn Vật lý
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Amy Jordan THPT Lab Vật lý
Circuits 3 Day Unit Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Meaghan Hixson K-5 Lab Vật lý
Day 3: Conductors and Insulators Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Meaghan Hixson K-5 Lab Vật lý
Day 1: Lighting a Bulb Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Meaghan Hixson K-5 Lab Vật lý
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Meaghan Hixson K-5 Lab Vật lý
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Vật lý
Toán
Hoá học
Sinh học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Intro
THPT
Khác Vật lý
Hoá học
Toán
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5
THCS
Demo
Lab
Bài tập
Thảo luận
Có hướng dẫn
Vật lý
Toán
Thiên văn học
Hoá học
Series, parallel circuits Bilal Sengez THPT Lab
Từ xa
Vật lý
Understanding Circuits David Wirth UG-Intro
THPT
Từ xa
Bài tập
Lab
Thảo luận
Vật lý
Series Circuit Simulation Bill Braun THPT Bài tập
Từ xa
Lab
Vật lý
Parallel Circuit Electrical Relationships Bill Braun THPT Bài tập
Từ xa
Lab
Vật lý
Kirchhoff's Law Omar Adwan UG-Intro
THPT
Lab
Từ xa
Vật lý
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý
Ohm's Law Omar Adwan THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
DC Measuring Devices Omar Adwan UG-Intro Lab
Từ xa
Vật lý
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed Khác
UG-Intro
THPT
UG-Adv
Lab
Bài tập
Từ xa
Có hướng dẫn
Demo
Vật lý
Electricity in the Home David Wirth THPT Thảo luận
Lab
Từ xa
Bài tập
Vật lý
Conductors and Insulators Heather Gaughan K-5 Có hướng dẫn
Từ xa
Khác
Electrical Circuits Intro Heather Gaughan K-5 Từ xa
Có hướng dẫn
Khác
Ohm's Law Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink THPT Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Electric Circuits Simulation: Building Models Larry Smith UG-Intro Lab
Từ xa
Vật lý
Ohm's Law Lab - Virtual Eric Weiss THPT
UG-Intro
Bài tập
Lab
Từ xa
Vật lý
Simple Series and Parallel Circuits Lab David Waters UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Bài tập
Vật lý
DC Circuit Lab Sean Boston THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Conductors and Insulators Yanel Leroux K-5 Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken THPT Demo
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Virtual Circuit Lab Derek Martin THCS
THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Virtual Lab - Circuit Basics Jeremy smith THCS
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan THPT Lab Vật lý
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
Thảo luận
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Khác
Vật lý
Toán
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THPT
THCS
UG-Intro
Demo
Thảo luận
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Khác
Vật lý
Khoa học về trái đất
Associação de Resistores (Misto) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
THPT
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
THCS
Khác
Bài tập
Khác
Có hướng dẫn
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác
Associação de Resistores (Série) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
THCS
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Vật lý
Khoa học về trái đất
Khác
Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
Bài tập
Khác
Có hướng dẫn
Vật lý
Khác
Khoa học về trái đất
Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
Có hướng dẫn
Khác
Bài tập
Khoa học về trái đất
Vật lý
Toán
Khác
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
THPT
Khác
Khác
Có hướng dẫn
Lab
Bài tập
Khoa học về trái đất
Toán
Vật lý
Khác
Leis de Kirchhoff Thiago Henrique de Vasconcelos THCS
UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Spajanje više trošila Anita Sečan Khác Có hướng dẫn Vật lý
Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 Lukas Feitknecht UG-Adv Có hướng dẫn Vật lý
Elektriciteit Roland Van Kerschaver Khác
K-5
Có hướng dẫn Vật lý
Guia de trabajo - Kit de Construcción de Circuitos: CD Julio César Páez García - Maria Camila Llorente Castro K-5 Có hướng dẫn Vật lý
Ley de Ohm y circuitos básicos Eugenio Manuel Fernández THPT Lab
Từ xa
Vật lý

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Kompleti për ndërtimin e qarkut: DC
Anh Tất cả English Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Arabic Tất cả العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Basque Tất cả Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Канструктар ланцугоў пастаяннага току
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Bulgarian Tất cả български Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Catalan Tất cả català Download Run now Kit de construcció de circuit: corrent continu (CC)
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova
Czech Tất cả čeština Download Run now Stavebnice obvodů: DC
Danish Tất cả Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC
Do Thái Tất cả עברית Download Run now בניית מעגל חשמלי: DC
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Gleichstrom
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Vooluringi koostamine: Alalisvool
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્શન કિટ બાય નિકુંજ સવાણી 
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now परिपथ निर्माण सामग्री : DC 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Circuit constructiedoos: gelijkstroom
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC)
Lithuanian Tất cả Lietuvių Download Run now Elektrinės grandinės sudarymas 
Maori Tất cả Maori Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Marathi Tất cả मराठी Download Run now विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC 
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Nga Tất cả русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 直流回路キット
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now DC-Kretskonstruksjon
Persian Tất cả فارسی Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Pháp Tất cả français Download Run now Kit de construction de circuit: CC
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Polish Tất cả polski Download Run now Obwody prądu stałego
Portuguese Tất cả português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC
Serbian Tất cả Српски Download Run now Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Enosmerni električni krog
Spanish Tất cả español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC
Tamil Tất cả Tamil Download Run now நேரோட்ட சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப்பெட்டி
Telugu Tất cả Telugu Download Run now విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామాగ్రి పేటిక:DC; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Thái Tất cả ไทย Download Run now ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Konstruera kretsar (Likström)
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Devre Kurulum Aracı: DC
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Лабораторія електрики: Постійний струм Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Welsh Tất cả Welsh Download Run now Pecyn Adeiladu Cylched: CU
Ý Tất cả italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js