Giói thiệu Mô hình diện tích

Giói thiệu Mô hình diện tích Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Thừa số
 • Sản phẩm
 • Mô hình diện tích

Chủ đề

 • Thừa số
 • Sản phẩm
 • Mô hình diện tích
 • Nhân
 • Tích từng phần

Mô tả

Tạo dựng các hình chữ nhật có kích thước khác nhau và liên hệ phép nhân với diện tích. Phân hoạch một hình chữ nhật thành 2 diện tích để khám phá ra tính phân bố.

Mục tiêu học tập

 • Nhận biết rằng diện tích biểu diễn tích của 2 số.
 • Phát triển và kiểm chứng phương thức sử dụng mô hình diện tích để đơn giản hoá một bài toán nhân.
 • Biểu diễn bài toán nhân dưới dạng diện tích tỷ lệ của một hình chữ nhật.
 • Tìm các hình mẫu trong phần tính toán diện tích tổng cộng.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

2.NBT.A.2
Count within 1000; skip-count by 5s, 10s, and 100s.
2.OA.C.4
Use addition to find the total number of objects arranged in rectangular arrays with up to 5 rows and up to 5 columns; write an equation to express the total as a sum of equal addends.
3.MD.C.7
Relate area to the operations of multiplication and addition.
3.MD.C.7c
Use tiling to show in a concrete case that the area of a rectangle with whole-number side lengths a and b + c is the sum of a × b and a × c. Use area models to represent the distributive property in mathematical reasoning.
3.MD.C.7d
Recognize area as additive. Find areas of rectilinear figures by decomposing them into non-overlapping rectangles and adding the areas of the non-overlapping parts, applying this technique to solve real world problems.
3.OA.A.1
Interpret products of whole numbers, e.g., interpret 5 × 7 as the total number of objects in 5 groups of 7 objects each. For example, describe a context in which a total number of objects can be expressed as 5 × 7.
3.OA.A.3
Use multiplication and division within 100 to solve word problems in situations involving equal groups, arrays, and measurement quantities, e.g., by using drawings and equations with a symbol for the unknown number to represent the problem.1
3.OA.B.5
Apply properties of operations as strategies to multiply and divide.2 Examples: If 6 × 4 = 24 is known, then 4 × 6 = 24 is also known. (Commutative property of multiplication.) 3 × 5 × 2 can be found by 3 × 5 = 15, then 15 × 2 = 30, or by 5 × 2 = 10, then 3 × 10 = 30. (Associative property of multiplication.) Knowing that 8 × 5 = 40 and 8 × 2 = 16, one can find 8 × 7 as 8 × (5 + 2) = (8 × 5) + (8 × 2) = 40 + 16 = 56. (Distributive property.)
4.OA.A.1
Interpret a multiplication equation as a comparison, e.g., interpret 35 = 5 × 7 as a statement that 35 is 5 times as many as 7 and 7 times as many as 5. Represent verbal statements of multiplicative comparisons as multiplication equations.
Phiên bản 1.2.1

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Middle School Math Sim Alignment Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS Khác Toán
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5
THCS
Thảo luận
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Demo
Hoá học
Thiên văn học
Toán
Vật lý
Area Model Intro Simulation Nailah Shah-Taylor K-5 Có hướng dẫn
Thảo luận
Toán

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Modeli i Syprinës: Hyrje
Anh Tất cả English Download Run now Area Model Introduction
Arabic Tất cả العربية Download Run now مقدمة مساحة النموذج
Basque Tất cả Euskara Download Run now Azalera-modelorako sarrera
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Matematički model površina - Uvod
Bồ Đào Nha Tất cả português Download Run now Modelo de Área: Introdução
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Modelo de Área: Intro
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 面积模型入门
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Area Model Introduction_面積模型介紹
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Arealmodel, introduktion
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Flächenmodell Einführung
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now ક્ષેત્રફળના મોડેલની પ્રસ્તાવના - નિકુંજ સવાણી દ્વારા
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 면적 모형: 소개
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now नमूने का क्षेत्रफल -परिचय 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Oppervlakte model inleiding
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Területmodell: bevezetés
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Ауданын табудың негіздері
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Lauka modeļa ievads
Marathi Tất cả मराठी Download Run now क्षेत्रफळाची   तोंडओळख 
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Талбайн Загварын Танилцуулга
Nga Tất cả русский Download Run now Основы нахождения площади
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 面積の基本
Persian Tất cả فارسی Download Run now معرفی مدل مساحت
Pháp Tất cả français Download Run now Introduction à la modélisation par les aires
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Pinta-alamallin johdanto
Polish Tất cả polski Download Run now Model pola - wstęp
Serbian Tất cả Српски Download Run now Математика преко површина-Увод
Sinhalese Tất cả Sinhalese Download Run now වර්ගඵලය ආකෘති හඳුන්වාදීම
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Modelo de Áreas: Introducción 
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Modelo de Áreas: Introducción
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Modelo de Área. Introducción
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Areamodellen -Introduktion
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Alan Modeline Giriş
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Площинна модель. Вступ
Ý Tất cả italiano Download Run now Rappresentazione grafica della moltiplicazione: introduzione

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amy Hanson (lead designer)
 • Amanda McGarry (co-lead)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Karina Hensberry
 • Susan Miller
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Mariah Hermsmeyer (artwork)
 • Diana López Tavares (artwork)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js