Introduction to Vectors, Components and Addition


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Vectors, Components and Addition
Mô tả The students will explore vectors with a guided introductory activity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá addition, components, vector
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả Patricia Iler
Trường / Tổ chức Patrick Henry High School
Ngày đăng ký 13/10/2021
Ngày cập nhật 13/10/2021