Energy Skate Park Basics | Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề Energy Skate Park Basics | Remote Lab
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Students will be able to: Describe how the Energy Bar and Pie Charts relate to position and speed. Explain how changing the Skater Mass affects energy and speed. Explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic energy (KE) and gravitational potential energy (PE). Predict position or estimate speed from Energy Bar and Pie Charts. Explain how changing the Track Friction affects energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, gravitational energy potential energy, notebook, pocketlab
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5), Công viên trượt ván.


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 22/06/2021
Ngày cập nhật 22/06/2021