FICHA DE ACTIVIDADES - 5 GRADO - EL ÁTOMO - ESTRUCTURA - PHET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề FICHA DE ACTIVIDADES - 5 GRADO - EL ÁTOMO - ESTRUCTURA - PHET
Mô tả actividad que nos permitirá afianzar con los estudiantes el tema de estructura del átomo
Chủ đề Hoá học
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Peru)
Từ khoá átomo, corteza, electrones, estructura, ion, núcleo, neutro, neutrones, partículas, protones, sub-atómicas
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5)


Tác giả GUADALUPE REBAZA
Trường / Tổ chức DOCENTE
Ngày đăng ký 13/12/2020
Ngày cập nhật 13/12/2020