Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả In this experiment, I used the simulation on PhET Colorado website, to verify that the horizontal component of the velocity of a projectile is constant during it motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Học từ xa
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Horizontal velocity., Projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Mohamed Alameeri
Trường / Tổ chức Sharjah University
Ngày đăng ký 09/10/2020
Ngày cập nhật 09/10/2020