Laboratorio de Dinamica lineal


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio de Dinamica lineal
Mô tả Dinámica lineal, encontrar la aceleración, la fuerza y la masa.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Khác, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Học từ xa, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Peru)
Từ khoá Dinámica lineal, walter manuel trujillo yaipen
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả walter Manuel Trujillo Yaipen
Trường / Tổ chức "Beata Imelda"- Chiclayo
Ngày đăng ký 06/08/2020
Ngày cập nhật 07/08/2020