Study of law of reflection and refraction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Study of law of reflection and refraction
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá reflection/refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả Pramod Lamichhane
Trường / Tổ chức South Texas College
Ngày đăng ký 31/05/2020
Ngày cập nhật 09/08/2022