Resistência de um fio condutor


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistência de um fio condutor
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá área, 10ano, comprimento, resistividade
Mô phỏng Điện trở (HTML5)


Tác giả Filipa Batalha
Trường / Tổ chức CVG
Ngày đăng ký 04/05/2020
Ngày cập nhật 04/05/2020