Electricity in the Home


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electricity in the Home
Mô tả Students will construct a parallel circuit to simulate a circuit in the home. They will use a fuse to limit the current. This will provide instruction on how circuits in homes are wired and protected.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Discussion Prompts, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amps, circuits, current, fuse, parallel, series
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả David Wirth
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 27/04/2020
Ngày cập nhật 27/04/2020