UNIDAD1 S2 L3 La velocidad y la rapidez-EL HOMBRE MÓVIL


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD1 S2 L3 La velocidad y la rapidez-EL HOMBRE MÓVIL
Mô tả Guía para visualizar las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, para ello el usuario jugará con los valores de posición, velocidad y aceleración.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá HOMBRE MÓVIL
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 30/08/2019
Ngày cập nhật 30/09/2020