PLANETA MAGNÉTICO


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề PLANETA MAGNÉTICO
Mô tả Mediante esta actividad el alumno comprenderá la ley de los polos magnéticos y una aplicación muy importante para la navegación y su explicación.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá IMÁN Y BRÚJULA
Mô phỏng Nam châm và la bàn


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 25/04/2019
Ngày cập nhật 07/05/2019