Geometria molecular


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Geometria molecular
Mô tả Trabalho criado para alunos do 10º ano. Pretende-se que seja feito com pesquisa do manual da disciplina de Química.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá Geometria molecular, molécula, polaridade
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5)


Tác giả Ana Luísa Carneirinho
Email liên lạc acarneirinho@gmail.com
Trường / Tổ chức Escola Secundária Sebastião da Gama
Ngày đăng ký 20/04/2019
Ngày cập nhật 20/04/2019