Camp elèctric


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Camp elèctric
Mô tả Activitat sobre el Camp Elèctric per 2n de batxillerat de Física
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Catalan
Từ khoá Coulomb, càrrega, elèctric, potencial
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Jordi Plana
Trường / Tổ chức Institut Narcís Oller
Ngày đăng ký 30/12/2018
Ngày cập nhật 30/12/2018