Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET
Mô tả Plano de aula e Atividades envolvendo vários conceitos de Eletricidade utilizando oito simulações do PhET
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Circuitos, Eletricidade, Eletrostática, Lei de Ohm
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Tụ điện: phần cơ bản (HTML5), Điện tích và điện trường (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Định luật Faraday (HTML5), Định luật Ohm (HTML5), Điện trở (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 22/10/2018
Ngày cập nhật 22/10/2018