Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET
Mô tả Plano de aula e Atividades envolvendo vários conceitos de Eletricidade utilizando oito simulações do PhET
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Khác, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Circuitos, Eletricidade, Eletrostática, Lei de Ohm
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Tụ điện: phần cơ bản (HTML5), Điện tích và điện trường (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Định luật Faraday (HTML5), Định luật Ohm (HTML5), Điện trở của một dây dẫn (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 22/10/2018
Ngày cập nhật 22/10/2018