Potencial Elétrico no "Charges And Fields (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Potencial Elétrico no "Charges And Fields (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo Potencial Elétrico utilizando o OA "Charges And Fields (HTML5)".
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Eletricidade, Potencial Elétrico, Voltagem
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 25/09/2018
Ngày cập nhật 25/09/2018