Funçao Trabalho do Material


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Funçao Trabalho do Material
Mô tả Utilizar a simulação computacional para determinar a função trabalho de um material.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá Efeito Fotoelétrico, Funçao Trabalho
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả atilla mendes evangelista
Trường / Tổ chức SEDUC CE
Ngày đăng ký 22/09/2018
Ngày cập nhật 22/09/2018