Ligações Intermoleculares


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ligações Intermoleculares
Mô tả Atividade para o professo explorar o conteúdo de Ligações Intermoleculares.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Dipolo-dipolo; Ligação de hidrogênio; Dispersão de London
Mô phỏng Cực tính của phân tử (HTML5), Sự Phân cực phân tử


Tác giả Eduardo da Silva Firmino e Caroline de Goes Sampaio
Trường / Tổ chức PGECM - IFCE Campus Fortaleza
Ngày đăng ký 01/09/2018
Ngày cập nhật 01/09/2018