Brzina vala


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Brzina vala
Mô tả Učenici istražuju i ostvaruju val na žici različitih valnih duljina (perioda i frekvencije). Mjere parametre i istražuju mijenja li se i kako brzina širenja vala na žici.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Croatian
Từ khoá brzina vala, frekvencija, valna duljina
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Karmen Prugovečki
Email liên lạc karmen.prugovecki@gmail.com
Trường / Tổ chức OŠ Mače
Ngày đăng ký 25/02/2018
Ngày cập nhật 25/02/2018